• 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

 • 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

 • DELL SSD 1.92TB 2.5 Sata 6Gbs Mix Use MLC Hotplug

  DELL SSD 1.92TB 2.5 Sata 6Gbs Mix Use MLC Hotplug

  31,200,000 đ

  Mã sản phẩm: 1.92TB SSD 2.5 HP

 • DELL SSD 1.6TB 2.5 Sata 6Gbs Mix Use MLC Hotplug

  DELL SSD 1.6TB 2.5 Sata 6Gbs Mix Use MLC Hotplug

  25,500,000 đ

  Mã sản phẩm: 1.6TB SSD 2.5 HP

 • DELL SSD 960Gb 2.5 Sata 6Gbs Mix Use MLC Hotplug

  DELL SSD 960Gb 2.5 Sata 6Gbs Mix Use MLC Hotplug

  15,300,000 đ

  Mã sản phẩm: 960Gb SSD 2.5 HP

 • DELL SSD 800Gb 2.5 Sata 6Gbs Mix Use MLC Hotplug

  DELL SSD 800Gb 2.5 Sata 6Gbs Mix Use MLC Hotplug

  13,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 800Gb SSD 2.5 HP

 • DELL SSD 480Gb 2.5 Sata 6Gbs Mix Use MLC Hotplug

  DELL SSD 480Gb 2.5 Sata 6Gbs Mix Use MLC Hotplug

  9,200,000 đ

  Mã sản phẩm: 480Gb SSD 2.5 HP

 • DELL SSD 400Gb 2.5 Sata 6Gbs Mix Use MLC Hotplug

  DELL SSD 400Gb 2.5 Sata 6Gbs Mix Use MLC Hotplug

  8,600,000 đ

  Mã sản phẩm: 400Gb SSD 2.5 HP

 • DELL SSD 240Gb 2.5 Sata 6Gbs Mix Use MLC Hotplug

  DELL SSD 240Gb 2.5 Sata 6Gbs Mix Use MLC Hotplug

  6,250,000 đ

  Mã sản phẩm: 240Gb SSD 2.5 HP

 • DELL SSD 120Gb 2.5 Sata 6Gbs Mix Use MLC Hotplug

  DELL SSD 120Gb 2.5 Sata 6Gbs Mix Use MLC Hotplug

  3,750,000 đ

  Mã sản phẩm: 120Gb SSD 2.5 HP

 • HPE 6TB 12G SAS 7.2K LFF MDL SC HDD

  HPE 6TB 12G SAS 7.2K LFF MDL SC HDD

  10,500,000 đ

  Mã sản phẩm: 846514-B21

 • HPE 3TB 12G SAS 7.2K 3.5 MDL SC HDD

  HPE 3TB 12G SAS 7.2K 3.5 MDL SC HDD

  6,600,000 đ

  Mã sản phẩm: 846528-B21

 • HPE 1TB 12G SAS 7.2K 3.5 MDL SC HDD

  HPE 1TB 12G SAS 7.2K 3.5 MDL SC HDD

  4,500,000 đ

  Mã sản phẩm: 846524-B21

 • HP 1TB 6G SAS 7.2K 3.5in SC MDL HDD

  HP 1TB 6G SAS 7.2K 3.5in SC MDL HDD

  4,400,000 đ

  Mã sản phẩm: 652753-B21

 • HP 600GB 12G SAS 15K 3.5in ENT SCC HDD

  HP 600GB 12G SAS 15K 3.5in ENT SCC HDD

  7,700,000 đ

  Mã sản phẩm: 765424-B21

 • HP 450GB 12G SAS 15K 3.5in SCC ENT HDD

  HP 450GB 12G SAS 15K 3.5in SCC ENT HDD

  7,200,000 đ

  Mã sản phẩm: 737394-B21

 • HP 300GB 12G SAS 15K 3.5in SCC ENT HDD

  HP 300GB 12G SAS 15K 3.5in SCC ENT HDD

  5,700,000 đ

  Mã sản phẩm: 737261-B21

 • HPE 6TB 6G SATA 7.2K LFF MDL SC HDD

  HPE 6TB 6G SATA 7.2K LFF MDL SC HDD

  10,200,000 đ

  Mã sản phẩm: 846510-B21

 • IBM 500GB 3.5in SS 7200 RPM SATA

  IBM 500GB 3.5in SS 7200 RPM SATA

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 39M4514

 • IBM 1TB 7.2K SATA 3.5in Simple-Swap

  IBM 1TB 7.2K SATA 3.5in Simple-Swap

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 43W7622

 • IBM 300GB 15K 6Gbps SAS 3.5 G2HS

  IBM 300GB 15K 6Gbps SAS 3.5 G2HS

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 49Y6092

 • IBM 450GB 15K 6Gbps SAS 3.5 G2HS

  IBM 450GB 15K 6Gbps SAS 3.5 G2HS

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 49Y6097

 • IBM 600GB 15K 6Gbps SAS 3.5 G2HS

  IBM 600GB 15K 6Gbps SAS 3.5 G2HS

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 49Y6102

 • IBM 500GB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5in G2HS

  IBM 500GB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5in G2HS

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 81Y9786

 • IBM 500GB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5in G2SS

  IBM 500GB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5in G2SS

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 81Y9802

 • IBM 1TB 3.5in 7.2K 6Gbps SS SATA

  IBM 1TB 3.5in 7.2K 6Gbps SS SATA

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 81Y9806

  TOP
  hỗ trợ khách hàng«
 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0989999946 (Mr Tuấn Anh )

  anh.pham@ntm.com.vn

 • Nhân viên kinh doanh

  0913707997 (Mr Duy Cường)

  cuong.tran@ntm.com.vn

 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0913474378 (Mr Trần Phương)

  phuong.tran@ntm.com.vn