• 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

 • 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   DELL WORKSTATION

 • Dell Precision T5810

  Dell Precision T5810

  40,500,000 đ

  Mã sản phẩm: 42PT58DW12 (Mini Tower)

 • Dell Precision T5810

  Dell Precision T5810

  33,500,000 đ

  Mã sản phẩm: 42PT58DW14 (Mini Tower)

 • Dell Precision T5810

  Dell Precision T5810

  33,500,000 đ

  Mã sản phẩm: 42PT58DW08 (Mini Tower)

 • Dell Precision Tower 3620 XCTO BASE

  Dell Precision Tower 3620 XCTO BASE

  33,200,000 đ

  Mã sản phẩm: 42PT36D013 (Mini Tower)

 • Dell Precision Tower 3620 XCTO BASE

  Dell Precision Tower 3620 XCTO BASE

  33,200,000 đ

  Mã sản phẩm: 42PT36D011 (Mini Tower)

 • Dell Precision Tower 3620 XCTO BASE

  Dell Precision Tower 3620 XCTO BASE

  22,100,000 đ

  Mã sản phẩm: 42PT36D006 (Mini Tower)

 • Dell Precision Tower 3620 XCTO BASE

  Dell Precision Tower 3620 XCTO BASE

  21,100,000 đ

  Mã sản phẩm: 42PT36D005 (Mini Tower)

 • Dell Precision Tower 3620 XCTO BASE

  Dell Precision Tower 3620 XCTO BASE

  20,500,000 đ

  Mã sản phẩm: 42PT36D004 (Mini Tower)

 • Dell Precision Tower 3620 XCTO BASE

  Dell Precision Tower 3620 XCTO BASE

  23,200,000 đ

  Mã sản phẩm: 42PT36D003 (Mini Tower)

  TOP
  hỗ trợ khách hàng«
 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0989999946 (Mr Tuấn Anh )

  anh.pham@ntm.com.vn

 • Nhân viên kinh doanh

  0913707997 (Mr Duy Cường)

  cuong.tran@ntm.com.vn

 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0913474378 (Mr Trần Phương)

  phuong.tran@ntm.com.vn