• 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

 • 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   DELL RAID

 • Raid PERC H830 2Gb NV Cache Raid Controller

  Raid PERC H830 2Gb NV Cache Raid Controller

  6,000,000 đ

  Mã sản phẩm: Raid PERC H830

 • Raid PERC H730 2Gb NV Cache Raid Controller

  Raid PERC H730 2Gb NV Cache Raid Controller

  6,400,000 đ

  Mã sản phẩm: PERC H730P

 • Raid PERC H330 Raid Controller

  Raid PERC H330 Raid Controller

  2,800,000 đ

  Mã sản phẩm: PERC H330

  TOP
  hỗ trợ khách hàng«
 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0989999946 (Mr Tuấn Anh )

  anh.pham@ntm.com.vn

 • Nhân viên kinh doanh

  0913707997 (Mr Duy Cường)

  cuong.tran@ntm.com.vn

 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0913474378 (Mr Trần Phương)

  phuong.tran@ntm.com.vn