• 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

 • 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   DELL HEATSINK

 • Heatsink for CPU For R730

  Heatsink for CPU For R730

  1,000,000 đ

  Mã sản phẩm: Heatsink R730

 • Heatsink for CPU 120W/160W For R630

  Heatsink for CPU 120W/160W For R630

  1,000,000 đ

  Mã sản phẩm: Heatsink R630

 • Heatsink for CPU For R530

  Heatsink for CPU For R530

  1,000,000 đ

  Mã sản phẩm: Heatsink R530

 • Heatsink for CPU For R430

  Heatsink for CPU For R430

  1,000,000 đ

  Mã sản phẩm: Heatsink R430

 • Heatsink for CPU 105W/160W

  Heatsink for CPU 105W/160W

  1,000,000 đ

  Mã sản phẩm: Heatsink T630

 • Raid PERC H830 2Gb NV Cache Raid Controller (Integrated or Adaptor) for External MD14xx Only

  Raid PERC H830 2Gb NV Cache Raid Controller (Integrated or Adaptor) for External MD14xx Only

  6,100,000 đ

  Mã sản phẩm: PERC H830P

 • Raid PERC H730 2Gb NV Cache Raid Controller (Integrated or Adaptor)

  Raid PERC H730 2Gb NV Cache Raid Controller (Integrated or Adaptor)

  6,500,000 đ

  Mã sản phẩm: PERC H730P

 • Raid PERC H730 1Gb NV Cache Raid Controller (Integrated or Adaptor)

  Raid PERC H730 1Gb NV Cache Raid Controller (Integrated or Adaptor)

  6,200,000 đ

  Mã sản phẩm: PERC H730

 • Raid PERC H330 Raid Controller (Integrated or Adaptor)

  Raid PERC H330 Raid Controller (Integrated or Adaptor)

  2,900,000 đ

  Mã sản phẩm: PERC H330

 • Heatsink T430

  Heatsink T430

  1,000,000 đ

  Mã sản phẩm: Heatsink for CPU

  TOP
  hỗ trợ khách hàng«
 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0989999946 (Mr Tuấn Anh )

  anh.pham@ntm.com.vn

 • Nhân viên kinh doanh

  0913707997 (Mr Duy Cường)

  cuong.tran@ntm.com.vn

 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0913474378 (Mr Trần Phương)

  phuong.tran@ntm.com.vn