• 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

 • 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   DELL

 • DELL 64Gb 2400Mhz Registered

  DELL 64Gb 2400Mhz Registered

  24,400,000 đ

  Mã sản phẩm: 64Gb R2400

 • DELL 32Gb 2400Mhz Registered

  DELL 32Gb 2400Mhz Registered

  12,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 32Gb R2400

 • DELL 8Gb 2400Mhz Registered

  DELL 8Gb 2400Mhz Registered

  3,100,000 đ

  Mã sản phẩm: 8Gb R2400

 • DELL 16Gb 2400Mhz Unbufferred

  DELL 16Gb 2400Mhz Unbufferred

  3,100,000 đ

  Mã sản phẩm: 16Gb U2400

 • DELL 8Gb 2400Mhz Unbufferred

  DELL 8Gb 2400Mhz Unbufferred

  3,100,000 đ

  Mã sản phẩm: 8Gb U2400

  TOP
  hỗ trợ khách hàng«
 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0989999946 (Mr Tuấn Anh )

  anh.pham@ntm.com.vn

 • Nhân viên kinh doanh

  0913707997 (Mr Duy Cường)

  cuong.tran@ntm.com.vn