• 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

 • 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

 • DELL 1.8TB 2.5 SAS 12Gbs 10Krpm Hotplug

  DELL 1.8TB 2.5 SAS 12Gbs 10Krpm Hotplug

  6,700,000 đ

  Mã sản phẩm: 1.8TB 10K 2.5 HP

 • DELL 1.2TB 2.5 SAS 12Gbs 10Krpm Hotplug

  DELL 1.2TB 2.5 SAS 12Gbs 10Krpm Hotplug

  5,700,000 đ

  Mã sản phẩm: 1.2TB 10K 2.5 HP

 • DELL 600Gb 2.5 SAS 12Gbs 10Krpm Hotplug

  DELL 600Gb 2.5 SAS 12Gbs 10Krpm Hotplug

  4,100,000 đ

  Mã sản phẩm: 600Gb 10K 2.5 HP

 • DELL 300Gb 2.5 SAS 12Gbs 15Krpm Hotplug

  DELL 300Gb 2.5 SAS 12Gbs 15Krpm Hotplug

  4,600,000 đ

  Mã sản phẩm: 300Gb 15K 2.5 HP

 • DELL 300Gb 2.5 SAS 12Gbs 10Krpm Hotplug

  DELL 300Gb 2.5 SAS 12Gbs 10Krpm Hotplug

  3,400,000 đ

  Mã sản phẩm: 300Gb 10K 2.5 HP

 • DELL 2Tb 2.5 NLSAS 12Gbs 7200rpm Hotplug

  DELL 2Tb 2.5 NLSAS 12Gbs 7200rpm Hotplug

  9,200,000 đ

  Mã sản phẩm: 2Tb NLSAS 2.5 HP

 • DELL 1Tb 2.5 NLSAS 12Gbs 7200rpm Hotplug

  DELL 1Tb 2.5 NLSAS 12Gbs 7200rpm Hotplug

  6,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 1Tb NLSAS 2.5 HP

 • DELL 10Tb 3.5 NLSAS 12Gbs 7200rpm Hotplug

  DELL 10Tb 3.5 NLSAS 12Gbs 7200rpm Hotplug

  11,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 10Tb NLSAS 3.5 HP

 • DELL 8Tb 3.5 NLSAS 12Gbs 7200rpm Hotplug

  DELL 8Tb 3.5 NLSAS 12Gbs 7200rpm Hotplug

  8,300,000 đ

  Mã sản phẩm: 8Tb NLSAS 3.5 HP

 • DELL 6Tb 3.5 NLSAS 12Gbs 7200rpm Hotplug

  DELL 6Tb 3.5 NLSAS 12Gbs 7200rpm Hotplug

  6,600,000 đ

  Mã sản phẩm: 6Tb NLSAS 3.5 HP

 • DELL 4Tb 3.5 NLSAS 12Gbs 7200rpm Hotplug

  DELL 4Tb 3.5 NLSAS 12Gbs 7200rpm Hotplug

  5,200,000 đ

  Mã sản phẩm: 4Tb NLSAS 3.5 HP

 • DELL 2Tb 3.5 NLSAS 12Gbs 7200rpm Hotplug

  DELL 2Tb 3.5 NLSAS 12Gbs 7200rpm Hotplug

  4,300,000 đ

  Mã sản phẩm: 2Tb NLSAS 3.5 HP

 • HDD 1Tb Entry 3.5 Sata 6Gbs 7200rpm

  HDD 1Tb Entry 3.5 Sata 6Gbs 7200rpm

  1,500,000 đ

  Mã sản phẩm: 1Tb Entry 3.5

 • DELL SSD 1.92TB 2.5 Sata 6Gbs Mix Use MLC Hotplug

  DELL SSD 1.92TB 2.5 Sata 6Gbs Mix Use MLC Hotplug

  31,200,000 đ

  Mã sản phẩm: 1.92TB SSD 2.5 HP

 • DELL SSD 1.6TB 2.5 Sata 6Gbs Mix Use MLC Hotplug

  DELL SSD 1.6TB 2.5 Sata 6Gbs Mix Use MLC Hotplug

  25,500,000 đ

  Mã sản phẩm: 1.6TB SSD 2.5 HP

 • DELL SSD 960Gb 2.5 Sata 6Gbs Mix Use MLC Hotplug

  DELL SSD 960Gb 2.5 Sata 6Gbs Mix Use MLC Hotplug

  15,300,000 đ

  Mã sản phẩm: 960Gb SSD 2.5 HP

 • DELL SSD 800Gb 2.5 Sata 6Gbs Mix Use MLC Hotplug

  DELL SSD 800Gb 2.5 Sata 6Gbs Mix Use MLC Hotplug

  13,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 800Gb SSD 2.5 HP

 • DELL SSD 480Gb 2.5 Sata 6Gbs Mix Use MLC Hotplug

  DELL SSD 480Gb 2.5 Sata 6Gbs Mix Use MLC Hotplug

  9,200,000 đ

  Mã sản phẩm: 480Gb SSD 2.5 HP

 • DELL SSD 400Gb 2.5 Sata 6Gbs Mix Use MLC Hotplug

  DELL SSD 400Gb 2.5 Sata 6Gbs Mix Use MLC Hotplug

  8,600,000 đ

  Mã sản phẩm: 400Gb SSD 2.5 HP

 • DELL SSD 240Gb 2.5 Sata 6Gbs Mix Use MLC Hotplug

  DELL SSD 240Gb 2.5 Sata 6Gbs Mix Use MLC Hotplug

  6,250,000 đ

  Mã sản phẩm: 240Gb SSD 2.5 HP

 • DELL SSD 120Gb 2.5 Sata 6Gbs Mix Use MLC Hotplug

  DELL SSD 120Gb 2.5 Sata 6Gbs Mix Use MLC Hotplug

  3,750,000 đ

  Mã sản phẩm: 120Gb SSD 2.5 HP

  TOP
  hỗ trợ khách hàng«
 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0989999946 (Mr Tuấn Anh )

  anh.pham@ntm.com.vn

 • Nhân viên kinh doanh

  0913707997 (Mr Duy Cường)

  cuong.tran@ntm.com.vn

 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0913474378 (Mr Trần Phương)

  phuong.tran@ntm.com.vn