• 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

 • 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

 • APC Smart-UPS C 2000VA LCD 230V

  APC Smart-UPS C 2000VA LCD 230V

  11,000,000 đ

  Mã sản phẩm: SMC2000I

 • APC Smart-UPS C 1500VA LCD 230V

  APC Smart-UPS C 1500VA LCD 230V

  7,500,000 đ

  Mã sản phẩm: SMC1500I

 • APC Smart-UPS C 1000VA LCD 230V

  APC Smart-UPS C 1000VA LCD 230V

  5,700,000 đ

  Mã sản phẩm: SMC1000I

 • APC Mobile Power Pack

  APC Mobile Power Pack

  600,000 đ

  Mã sản phẩm: 5000mAh Li-polymer, Black

 • APC Mobile Power Pack

  APC Mobile Power Pack

  1,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 10000mAh Li-Polymer, Black

 • CyberPower Back-UPS 1000VA / 600W

  CyberPower Back-UPS 1000VA / 600W

  1,500,000 đ

  Mã sản phẩm: BU1000E-AS

 • CyberPower Back-UPS 600VA / 360W

  CyberPower Back-UPS 600VA / 360W

  700,000 đ

  Mã sản phẩm: BU600E-AS

 • Santak Blazer PRO 2000

  Santak Blazer PRO 2000

  6,000,000 đ

  Mã sản phẩm: Blazer PRO 2000

 • SANTAK OFFLINE TG1000

  SANTAK OFFLINE TG1000

  2,800,000 đ

  Mã sản phẩm: TG1000

 • SANTAK OFFLINE TG500

  SANTAK OFFLINE TG500

  1,100,000 đ

  Mã sản phẩm: TG500

  TOP
  hỗ trợ khách hàng«
 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0989999946 (Mr Tuấn Anh )

  anh.pham@ntm.com.vn

 • Nhân viên kinh doanh

  0913707997 (Mr Duy Cường)

  cuong.tran@ntm.com.vn

 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0913474378 (Mr Trần Phương)

  phuong.tran@ntm.com.vn