• 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

 • 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   HPE 2.5 INCH

 • HP 2TB 6G SATA 7.2k 2.5in 512e SC HDD

  HP 2TB 6G SATA 7.2k 2.5in 512e SC HDD

  12,200,000 đ

  Mã sản phẩm: HP 2TB - 765455-B21

 • HP 1.8TB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 512e

  HP 1.8TB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 512e

  12,200,000 đ

  Mã sản phẩm: HP 1.8TB - 791034-B21

 • HP 1.2TB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise

  HP 1.2TB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise

  8,200,000 đ

  Mã sản phẩm: HP 1.2TB - 781518-B21

 • HP 1TB 12G SAS 7.2K 2.5 MDL SC HDD

  HP 1TB 12G SAS 7.2K 2.5 MDL SC HDD

  7,000,000 đ

  Mã sản phẩm: HP 1TB - 832514-B21

 • HP 1TB 6G SATA 7.2k 2.5in 512e SC HDD

  HP 1TB 6G SATA 7.2k 2.5in 512e SC HDD

  6,800,000 đ

  Mã sản phẩm: HP 1TB - 765453-B21

 • HDD HP 1TB 6G SATA 7.2K 2.5inch SC MDL

  HDD HP 1TB 6G SATA 7.2K 2.5inch SC MDL

  7,100,000 đ

  Mã sản phẩm: HP 1TB - 655710-B21

 • HP 900GB 12G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD

  HP 900GB 12G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD

  7,100,000 đ

  Mã sản phẩm: HP 900GB - 785069-B21

 • HP 900GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD

  HP 900GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD

  7,000,000 đ

  Mã sản phẩm: HP 900GB - 652589-B21

 • HP 600GB 12G SAS 15K 2.5in SC ENT HDD

  HP 600GB 12G SAS 15K 2.5in SC ENT HDD

  7,500,000 đ

  Mã sản phẩm: HP 600GB - 759212-B21

 • HP 600GB 12G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD

  HP 600GB 12G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD

  5,000,000 đ

  Mã sản phẩm: HP 600GB - 781516-B21

 • HP 500GB 6G SAS 7.2K 2.5in SC MDL HDD

  HP 500GB 6G SAS 7.2K 2.5in SC MDL HDD

  4,800,000 đ

  Mã sản phẩm: HP 500GB - 652745-B21

 • HP 450GB 12G SAS 15K 2.5in SC ENT HDD

  HP 450GB 12G SAS 15K 2.5in SC ENT HDD

  7,000,000 đ

  Mã sản phẩm: HP 450GB - 759210-B21

 • HP 300GB 12G SAS 15K 2.5in SC ENT HDD

  HP 300GB 12G SAS 15K 2.5in SC ENT HDD

  6,000,000 đ

  Mã sản phẩm: HP 300GB - 759208-B21

 • HP 300GB 12G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD

  HP 300GB 12G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD

  3,750,000 đ

  Mã sản phẩm: HP 300GB - 785067-B21

  TOP
  hỗ trợ khách hàng«
 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0989999946 (Mr Tuấn Anh )

  anh.pham@ntm.com.vn

 • Nhân viên kinh doanh

  0913707997 (Mr Duy Cường)

  cuong.tran@ntm.com.vn

 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0913474378 (Mr Trần Phương)

  phuong.tran@ntm.com.vn